STAznanost
Knjige

O Polakach i Słoweńcach - w kręgu językowo-kulturowych stereotypów

Delo je usmerjeno v etnolingvistični opis predstav o Poljaku (Poljakih) in Slovencu (Slovencih), kot jih je mogoče izluščiti iz osnovnega gradiva, ki ga predstavljajo odgovori anketiranih iz Poljske in Slovenije.

Raziskava poskuša ujeti "vsakdanje", "uveljavljeno" dojemanje predstav pri predstavnikih obeh narodov. Na obravnavani narodni in etnični skupnosti - poljsko in slovensko - avtorici gledata skozi prizmo njunih jezikov, saj je jezik najpomembnejše sredstvo za posredovanje kulture, z vplivom na oblikovanje podobe sveta, ki jo dojemamo skoznjo; jezik namreč ne služi le za poimenovanje, temveč tudi za ustrezno klasifikacijo in interpretacijo zunajjezikovne resničnosti. Ena od funkcij vsakega naravnega jezika je posredovanje stereotipov, ki so lastni določeni skupini in njeni kulturi. Način obravnave tematike umešča pričujočo raziskavo v kar najširše razumljene etnolingvistične raziskave, ki so povezane z jezikovno podobo sveta.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3JFzHKM.