STAznanost
Knjige

Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

Pričujoča monografija ponuja vpogled v pretekle in sodobne prakse raziskovanja zunajevropskih kultur na Slovenskem v okviru različnih disciplinarnih področij, s poudarkom na etnologiji in antropologiji ter raziskavah Azije.

Besedila v monografiji osvetljujejo izbrane vidike etnološkega raziskovanja zunajevropskih ljudstev na Slovenskem v drugi polovici dvajsetega stoletja, življenje in delo dveh pomembnih etnologov, ki sta se posvečala zunajevropskemu raziskovanju v prav tem obdobju, in področje azijskih študij, vpliv zahodnih esencialističnih in orientalističnih perspektiv nanje in vprašanje dekolonizacije disciplin ter možnih alternativnih pristopov k ustvarjanju vednosti o Drugih. Orisane so tudi muzejske prakse zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk v slovenskih muzejih, monografijo pa zaokrožita prispevka s področja jezikoslovnih raziskav.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3A5JXcr.