STAznanost
Knjige

Celebrating the International Council for Traditional Music: Reflections on the First Seven Decades

Celebrating the International Council for Traditional Music: Reflections on the First Seven Decades (Praznovanje Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo: razmišljanja o prvih sedmih desetletjih) povezuje razmišljanja več kot sto znanstvenikov z različnih koncev sveta o zgodovini, trenutni dinamiki in perspektivah združenja, ki je do leta 1980 bilo znano kot International Folk Music Council (Mednarodno združenje za ljudsko glasbo).

Eseji slonijo na spoznanjih, pridobljenih s pomočjo študija zgodovinskih virov in arhivskih gradiv, kar je v mnogih primerih združeno z osebnimi izkušnjami avtorjev in njihovim ponotranjenim pisanjem o posameznih tematskih sklopih. Knjiga, ki je razdeljena na dele o nastanku in delovanju združenja, upravljanju, znanstvenih srečanjih, študijskih skupinah, publikacijah in akumuliranem znanju ter o pogledih posameznih članov, na sistematičen in izčrpen način predstavlja prvih sedem desetletij obstoja te vodilne mednarodne organizacije etnomuzikologov in etnokoreologov. Je daleč najbolj ambiciozna publikacija o zgodovini združenja in o njegovem mestu v akademskem in družbenopolitičnem kontekstu glasbenih in plesnih študij v svetovnem merilu.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3BOYFpf.