STAznanost
Knjige

Mestni turizem v Sloveniji: značilnosti in upravljanje

Monografija predstavlja enega izmed glavnih rezultatov dveh raziskovalnih projektov in sicer temeljnega raziskovalnega projekta MESTUR - Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane in Maribora in projekta SPOT, financiranega preko Obzorja 2020.

V obširni monografiji je na več kot 300 straneh teoretično predstavljen mestni turizem kot ena izmed pomembnejših vrst turizma, podrobneje se seznanimo z Ljubljano in Mariborom kot mestnima destinacijama ter spoznamo različne vidike mestnega turizma, kot so prostorski, družbeni in upravljavski.