STAznanost
Knjige

Slovar izgovarjav OptiLEX

Slovar izgovarjav OptiLEX vključuje iztočnice s pregibnimi oblikami ter zapis njihovega izgovora v računalniško berljivem MRPA (Machine Readable Phonetic Alphabet) zapisu.

Osnovo so predstavljali podatki o slovenskih iztočnicah s pregibnimi oblikami, od katerih so bili izbrani tisti, ki se kot iztočnice pojavljajo v SSKJ2. Slovar vključuje 698357 vnosov.

Slovar je prvenstveno namenjen razvoju jezikovnotehnoloških rešitev za slovenski jezik, uporaben pa je tudi za jezikoslovne raziskave.