STAznanost
Knjige

Od kod prihaja oblast?

Politični kontekst nastanka psihoanalize je morda mogoče najkrajše opisati kot moment velike krize avtoritete: vse klasične avtoritete so izgubile svojo veljavo, predvsem je bil očiten zaton očetne avtoritete, ki je v tradiciji nudila model za sleherno avtoriteto. Temu propadanju klasičnih avtoritet je sledil vzpon novih političnih vodij, ki so se ravnali po povsem drugačni logiki. Po nenavadnem naključju je prav takrat (denimo sredi 1890tih let) stopila v veljavo beseda populizem, ki nas toliko preganja danes.