STAznanost
Knjige

Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike

Pričujoča monografija skozi različne vidike preizprašuje pojem in vlogo kulture v času gibanja neuvrščenih.

Izbrana avtorska besedila se ukvarjajo tako z vprašanji artikulacije kulturnih potreb, kulturne politike kot vprašanji kulturne diplomacije in izmenjave daril držav gibanja neuvrščenih. Na izbranih primerih avtorji besedil vešče in poglobljeno preverjajo, kje in kako so se ustvarjali novi institucionalni kulturni mehanizmi, hkrati pa jasno vlečejo vzporednice s sedanjostjo ter se s svojimi prispevki umeščajo v prostor aktualnih postkolonialnih raziskav. Heterogenost področij obravnave monografijo izjemno bogati, hkrati pa prav skupni temelj, ki izrašča iz področja teoretskih obravnav kulturne izmenjave in kulturne produkcije, knjigi nedvomno daje enkraten pečat.