STAznanost
Knjige

Od seznanjenosti s težavami v duševnem zdravju do učinkovitega odzivanja z manj stigme

Večavtorska monografija preglednih in izvirnih znanstvenih prispevkov je nastala v sklopu inovativnega promocijsko preventivnega programa Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA).

Izvajalke in izvajalci programa OMRA so v njej pripravili 16 znanstvenih prispevkov s področja duševnega zdravja, osebnostnih motenj, stigmatizacije duševnih motenj in evalvacije učinkov programa OMRA. Tri prispevke so na osnovi lastnega znanja in izkušenj na področju duševnega zdravja napisale zunanje avtorice.
Avtorice in avtorji publikacije se zavedajo, da zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč je tudi telesno in duševno blagostanje. S tem nista mišljeni neprestana vzhičenost in sreča, temveč tako stanje, v katerem se lahko oseba dobro sooča z izzivi vsakodnevnega življenja. V nasprotju s telesnimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen, je duševno zdravje mnogo težje opredeliti, zato želijo bralcem in bralkam tudi s tako knjigo dvigniti raven obveščenosti o pomenu duševnega zdravja. V knjigi bo vsakdo našel kaj zanimivega in poučnega ter to znanje prenesel tudi v prakso.