STAznanost
Knjige

Koncept domov za vse življenje

Vsak od nas se v življenju vsaj enkrat sooči s funkcionalno oviranostjo, če ne prej v starosti. Pogosto se šele takrat zavemo, kako pomembna je ustrezna prilagojenost naših stanovanj.

Ker stanovanja v Sloveniji niso grajena glede na spreminjajoče se stanovanjske potrebe v času življenjskega cikla in ker se nismo pripravljeni seliti v nove domove, postanejo stanovanja v določenem trenutku neprilagojena našim potrebam, s čimer se zmanjša kakovost bivanja v njih. To je še posebej zaskrbljujoče, ker se naša družba pospešeno stara. V starosti namreč človekove fizične, kognitivne in senzorične sposobnosti pešajo in neprilagojeno stanovanje lahko postane velika ovira za samostojno bivanje. Vendar pa želja, da bi lahko vse življenje ostali v svojih domovih, ni neuresničljiva. To namreč omogočajo t. i. domovi za vse življenje, ki so v obliki koncepta predstavljeni v knjigi. Gre za bivalne prostore, ki so zasnovani tako, da so upoštevane potrebe uporabnika v vseh njegovih življenjskih obdobjih ter za vse okoliščine, ki so lahko pričakovane (na primer starost) in nepričakovane (na primer funkcionalna oviranost zaradi nezgode ali bolezni). Ob spremembi uporabnikovih potreb in zmožnosti zato prilagoditve niso potrebne ali so majhne, saj so že vnaprej predvidene. Knjiga ni pomembna le za celostno seznanitev s konceptom domov za vse življenje, ampak so v njej predstavljene tudi možnosti in priporočila za njegovo uvedbo pri nas, kar bi pomembno vplivalo na dvig kakovosti bivanja. Knjigo priporočamo vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s stanovanji in stanovanjsko gradnjo, odločevalcem na vseh ravneh odločanja in vsem posameznikom, ki bi se radi seznanili, kako zasnovati dom za vse življenjske okoliščine in vsa življenjska obdobja - od otroštva do pozne in izpolnjujoče starosti.

Knjiga temelji na spoznanjih raziskave, opravljene na Katedri za management infrastrukture in nepremičnin Evropske pravne fakultete Nove univerze, in projektov s šiframi J5-8243, J5-2568 in J5-2569, ki jih je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.