STAznanost
Knjige

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: učenje in poučevanje na daljavo - izkušnje, problemi, perspektive

Pandemija covida-19 je imela hude posledice za področje vzgoje in izobraževanja, saj je bilo zaradi zaprtja šol potrebnih veliko prilagoditev izobraževalnega procesa. Številni učitelji so s pomočjo digitalnih tehnologij poučevanje iz učilnice prenesli v digitalno okolje, učenci pa so se tako srečali z novimi načini učenja in poučevanja na daljavo.

Ob tem pa sta pandemija covida-19 ter učenje in poučevanje na daljavo spodbudila nekatere bistvene razprave o vprašanjih na področju vzgoje in izobraževanja, kot so npr. reforme na področjih ocenjevanja, kurikuluma, pedagogike, pravičnosti v izobraževanju itn. Vse to so področja, ki jih je potrebno ponovno analizirati in razumeti tudi z vidika učenja ter poučevanja na daljavo in kot taka zahtevajo bolj niansirane, kritičnejše oblike analize, ki jih lahko uporabimo pri pripravi strategij za odzivanje področja vzgoje in izobraževanja na izredne razmere.

Pričujoča monografija je tako poskus prvega pregleda raziskav oziroma analiz, ki so nastale v slovenskem izobraževalnem prostoru v času pandemije covida-19. Nekatere izmed njih se neposredno dotikajo učenja in poučevanja na daljavo, druge pa so v tem času nastale ter se učenja in poučevanja na daljavo dotikajo le posredno.