STAznanost
Knjige

O vojni

Delo je razdeljeno na osem Knjig, v katerih obravnava naravo vojne, teorijo vojne, strategijo in taktiko, boj, oborožene sile, napad in vojni načrt. Obravnava skratka vse sestavine, ki so tudi z današnjega vidika pomembne za razumevanje fenomena vojne - tako na teoretski (filozofski) kakor tudi operativni ravni.

Clausewitz je uvedel v vojno doktrino množico novih konceptov in pojmovanj. Teoretsko osrednja je teza, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, s katero je postal Clausewitz utemeljitelj klasične politične teorije vojne. Prevod je narejen po izdaji iz leta 1963 (Rowohlt), ki je standardna skrajšana izdaja brez opisov zgodovinskih primerov, ki z vojaško-tehničnega vidika danes niso več aktualni; vsa teoretsko pomembna poglavja so nespremenjena.

"Pilot drona je človek nemogoče smrti." Prav res: piloti, ki na daljavo upravljajo drone, "ubijajo z eksplozijami, ne da bi tvegali življenje." Zanje je nemogoče, da bi bili ubiti med ubijanjem. Ni jim treba tvegati, da bodo ubiti. Ni se jim treba žrtvovati. Ni jim treba umreti za domovino. Niso izpostavljeni nevarnosti. Ni se jim treba soočati s smrtjo. Ne potrebujejo poguma. Nič junaškega ni v njih. Še toliko manj epskega. Ubijajo iz elegantne, prijetne, klimatizirane sobe. Iz območja miru. Jemljejo življenja, a svojega ne tvegajo. Vidijo, a sami - zrcalne podobe samomorilskih teroristov - so nevidni. In zaščiteni. Civilisti te zaščite nimajo. "Tehnološka moč stopi na mesto neizterljive žrtve." Nekdanjo etiko žrtvovanja zamenja etika "zavestne strahopetnosti. "Ali pa če hočete: "etika rabljev in eksekutorjev".

Piloti dronov, znanilci vojne prihodnosti, v enem trenutku izstrelijo raketo, s katero pobijejo množico ljudi, v naslednjem trenutku pa sinka peljejo na košarkarsko tekmo. Zjutraj so brezčutni morilci, zvečer nežni očetje, ki refleksije o svojem nasilju ne poznajo. "Preko njih poteka prelomnica protislovja družb, ki so na zunaj v vojni, navznoter pa živijo, kot bi bili v stanju miru. Zgolj oni so v obeh sferah, natanko na njunem stičišču, razpeti med poloma. Živijo dvojnost moralnega režima t. i. demokratičnih držav, ki so hkrati imperialne vojaške sile." (Iz predgovora Marcela Štefančiča jr.)