STAznanost
Knjige

Inovativne prakse v visokošolski didaktiki

Priročnik Inovativne prakse v visokošolski didaktiki je nastal v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki povezuje univerze in visokošolske zavode z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih ter prožnih oblik učenja in poučevanja.

Pobude in prizadevanja posameznih visokošolskih učiteljev so se tako umestili v povezano strateško usmeritev na ravni države. V priročniku so predstavljena poglavja, ki so bila pripravljena na podlagi izvedbenih načrtov študijskega programa, refleksij in presoj - samoevalvacij ustreznosti predstavljenih primerov izvedb študijskega procesa.