STAznanost
Knjige

Contemporary Issues in Tourism

Aktualna vprašanja v turizmu. Znanstvena monografija s področja aktualnih tematik razvoja turizma, ki se prepleta s področjem zdravja, dobrega počutja, vloge lokalnih oblasti pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju politik ter praks, povezanih z vprašanji javnega zdravja, bralcu ponuja sistematični teoretični pregled literature z omenjenega področja, kot tudi študije primer obravnavanih tematik.

Bralcu vsebino predstavljajo številni raziskovalci in strokovnjaki, ki delujejo bodisi v Sloveniji ali po drugih državah nekdanje Jugoslavije. Obravnavane tematike naslavljajo aktualna vprašanja v razvoju turistične znanosti, so multidisciplinarne in med seboj povezujejo različna stališča ter koncepte.Bralcu je na voljo vpogled v stroko, za potrebe nadaljnjega razvoja sektorja.