STAznanost
Knjige

Poučevanje kemije na univerzi v 21. stoletju

Znanstveno monografijo z naslovom "University Chemistry Teaching in the 21. Century" je uredil dr. Iztok Devetak z Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete in predstavlja dragocen doprinos k visokošolski didaktiki kemije.

Monografija je razdeljena na pet poglavij, v katerih se avtorji, ki prihajajo iz šestih držav, posvečajo problemu poučevanja in učenja kemije na univerzitetni ravni v naravoslovnih in nenaravoslovnih študijskih programih. Poglavja so nastala na osnovi prispevkov s konference EUROVARIETY 2021, ki jo je organizirala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Slovensko kemijsko društvo v sklopu Evropskega kemijskega društva v juliju 2021.

Avtorji predstavljajo različne vidike poučevanja in učenja kemije na univerzitetni ravni, od poučevanja kemije prihodnjim inženirjem z uporabo moderne tehnologije v analizni kemiji, do uporabe modelov pri predmetih organske kemije in kako je COVID-19 vplival na uspeh pri kemijskih predmetih študentov prvega letnika. Monografijo zaključuje poglavje, ki izpostavlja pomen stalnega strokovnega razvoja STEM visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uspešen razvoj njihove kariere na pedagoškem področju.