STAznanost
Knjige

Socialnoekološki modeli zdravja: pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine

Monografija predstavlja v slovenskem prostoru verjetno najtemeljitejšo znanstveno argumentacijo, kaj je vojaška družina, kaj jo opredeljuje in predvsem, zakaj jo je treba posebej obravnavati, čeprav ne ločeno od splošne (civilne) slovenske družine.

S tem, ko prepoznava posebnosti narave vojaške službe in iz nje izhajajoče dejavnike tveganja za zdravje in dobrobit družin pripadnikov SV, na eni strani pomaga dokazovati, zakaj ne bi smeli obravnavati pripadnikov SV kot (navadnih) javnih uslužbencev, na drugi pa prispeva k ozaveščanju širše družbe o posebnostih vojaške organizacije in uresničevanja njenega poslanstva ter pomena, ki ga ima družina za učinkovitost vojske.

Skozi monografijo se prepoznavata razvoj in dosežena raven institucionalnega sistema skrbi za družine v Sloveniji, ki se udejanja tudi v vojaških družinah. Skozi opis okolja, v katerem delujejo vojaške družine, dejavnikov, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja, virov stresa, ki povzročajo težave in stiske vojaških družin; in spoznavanje načina, na katerega se vojaške družine z njimi spoprijemajo, avtorice in avtor omogočajo razumevanje kaj je vojaška družina, zakaj jo preučevati, zakaj je posebna in zakaj je potrebna skrb zanjo.