STAznanost
Knjige

Alternator 2022

Zbornik Alternator 2022 vsebuje šestnajst člankov po uredniškem izboru, ki so bili v letih 2020-2022 objavljeni v spletni reviji Alternator (www.alternator.science).

Revijo Alternator pišejo raziskovalke in raziskovalci za vse, ki jih znanost in z njo povezani razmisleki zanimajo. Izbor člankov je tematsko in metodološko raznolik, saj prinaša različne znanstvene pristope in discipline, kar tudi povzema samo bistvo in namen revije Alternator: preseči dihotomijo med družboslovno-humanističnimi in naravoslovno-tehničnimi vedami ter zajeti čim več znanstvenih vsebin "pod eno streho". V zborniku se tako zvrstijo raznovrstne vsebine od literarnih, jezikoslovnih, filozofskih, umetnostnozgodovinskih, psiholoških, socioloških, pravnih do bioloških, kemijskih, fizikalnih, okoljskih in računalniških, prav tako pa ne boste prikrajšani za razmisleke o znanosti kot taki.