STAznanost
Knjige

ATHENA Research Book, Volume 1

V pričujoči knjigi je predstavljen izbor raziskovalnih dejavnosti univerzitetnih partnerjev združenja ATHENA. Vključuje recenzirane izvirne članke, ponatise in prispevke študentov. Raziskovalna knjiga ATHENA je platforma, ki spodbuja skupne in interdisciplinarne raziskovalne projekte uveljavljenih raziskovalcev ter raziskovalcev na začetku kariere.

Evropska univerza ATHENA je zveza devetih visokošolskih ustanov. Njeno poslanstvo je tudi spodbujanje odličnosti na področju raziskav in inovacij s pospeševanjem mednarodnega sodelovanja. Akronim ATHENA pomeni Advanced Technologies in Higher Education Alliance (Zveza za napredne tehnologije v visokem šolstvu). Partnerske institucije so iz Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Portugalske in Slovenije: University of Orléans, Hellenic Mediterranean University, Niccolò Cusano University, Vilnius Gediminas Technical University, University of Siegen, Polytechnic Institute of Porto, in University of Maribor. Leta 2022 so se zvezi pridružile institucije iz Poljske in Španije: Maria Curie-Skłodowska University in University of Vigo.