STAznanost
Knjige

Moč skupine

Knjiga je vračanje k temeljem skupinskega dela, kot smo ga razvijali z Bernardom Stritihom v času vzpostavljanja sodobnega socialnega dela. Je vračanje k izvoru (Lewin, Bion), tudi komentar Southgateovega še vedno aktualnega stripa oz. priročnika.

Skupina je po svoje najresničnejša družbena entiteta - bolj kot posameznik, skupnost, družba. Omogoča, da se ljudje zares srečajo, skupaj nekaj naredijo in delujejo na družbeno tkivo. Da skupina ni le odvisnik od oblasti, da postane subjekt (Guattari), mora biti demokratična (in socialna), omogočati izmenjavanje vodenja, se razvijati, vzpostavljati resnični dialog in tako spreminjati svet (Freire). Knjiga je namenjena socialnemu delu, ki vedno poteka v skupinah. Naj bi bila sopotnik timskega dela. Namenjena je tudi aktivistom, ki si prizadevajo za družbene spremembe. Tudi vsem vrstam vodij skupin, da prisluhnejo članom, da tudi sami postanejo člani in drugim omogočijo, da skupino vodijo. Namenjena je tudi samim članom, da se opogumijo in prevzamejo pobudo, da se pri vodenju izmenjujejo in da na koncu skupina vodi samo sebe. Namenjena je tudi oblasti, a le taki, ki si prizadeva za boljši svet in večjo avtonomijo ljudi (skupin).