STAznanost
Knjige

Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti

Znanstveno monografijo z naslovom Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti sta uredila dr. Gregor Torkar in dr. Gašper Cankar. Monografija prinaša 15 znanstvenih prispevkov, ki so razdeljeni na dva vsebinska dela: splošni del in specialno-didaktični del.

Prvi, splošni del monografije prinaša sedem prispevkov, ki ponujajo splošnejše vpoglede v problematiko kakovosti učbenikov. Prispevki so plod študij, nastalih v okviru projekta. Drugi, specialno-didaktični del monografije prinaša prispevke, ki podajajo specifična specialno-didaktična priporočila za posamezne šolske predmete oziroma področja. V krog povabljenih avtorjev smo vključili zelo heterogeno skupino visokošolskih didaktikov, ki predstavljajo svoje poglede na obravnavano problematiko. Prejeli smo osem prispevkov, ki obravnavajo tuji jezik (angleščino), gospodinjstvo, geografijo, likovno umetnost, računalništvo, matematiko, kemijo in učenje z raziskovanjem v naravoslovju. Z monografijo smo želeli dodati pomemben kamenček v mozaik gradnje kakovosti učbenikov in drugih učnih gradiv v Sloveniji. Čas bo pokazal, kako uspešni smo bili.