STAznanost
Knjige

Zgodovina zdravstva in medicine na slovenskem III

Monografija zapolnjuje vrzel v slovenski zgodovini medicine, zdravstva in farmacije, v letu 2023 pa je načrtovan izid še četrte knjige, ki bo obravnavala področja: interna medicina, pediatrija, urgentna medicina, psihiatrija, zdraviliška medicina, paliativna medicina, duhovna oskrba bolnikov in zdravstvene organizacije.

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., je zasnovala enciklopedijo štirih monografij na skupaj ok. 2500 straneh formata A4 z okoli 6000 slikovnimi enotami, ki prinaša celostni prikaz razvojnih korakov zdravstva in medicine na Slovenskem od samih začetkov do sodobnega časa. Prva knjiga Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija je izšla leta 2017 (Slovenska matica in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije), druga knjiga Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo je izšla leta 2018 (Slovenska matica in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije), sedaj pa je pred nami tretja monumentalna knjiga na 752 straneh (Celjska Mohorjeva družba in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije), ki obravnava področja infektologija, nevrologija, dermatovenerologija, onkologija, zobozdravstvo, strokovnozdravstvene vede, predklinika, zdravstveno šolstvo. Strokovni sopotniki dr. Zvonke Zupanič Slavec njeno delo opisujejo kot herojsko, saj gre za življenjsko delo, kakršnega ne premorejo marsikateri veliki narodi.

Namen enciklopedičnih monografij je, da zanamcem ohranijo razvojno pot slovenskega zdravstva in medicine. Zato so v knjižni prikaz vpeti vsi presežki celotnega slovenskega prostora, poudarek pa ostaja na osrednji regiji, kjer je bila do nedavnega in je v pretežni meri še vedno največja koncentracija znanja, izkušenj, raziskovalnih in pedagoških možnosti, kakor tudi vrhunske tehnologije. Enciklopedija bo zanamcem ohranila izjemen trud zdravstvenega osebja in naše družbe za reševanje življenj in prikazala tudi bogastvo opravljenega preventivnega dela, ki boljša kakovost življenja in podaljšuje življenjsko dobo, ter tudi rehabilitacijskega in paliativnega truda in duhovne opore, ki s humanizacijo medicine poskušajo pomagati bolnikom ob srečevanju z boleznijo in smrtjo.

V tretji monografiji je strnjena množica kronološko urejenih podatkov, ki prikazujejo razvoj omenjenih strok, vse umeščeno v prostor in čas in v vzajemni povezanosti. Sinteza kaže na kompleksnost razvoja zdravstva in zdravstvenega šolstva ter njuno tesno povezanost z družbo. Jasno berljiv jezik, kljub zgoščeni in strokovni vsebini, omogoča razumevanje besedila širšemu krogu bralstva. Vsako poglavje je zaključena celota. Avtorica uporablja sprejeto slovensko medicinsko izrazje in tako med prihodnje uporabnike knjige širi tudi domač in razumljiv strokovni besednjak. Knjižna zgradba je logična in pregledna, poglavja so primerljive dolžine in enotno strukturirana. Delo temelji na širokem naboru virov in literature, tudi redke, ponekod pa si je avtorica zaradi pomanjkanja literature pomagala z intervjuji starejših sopotnikov razvoja posameznih strok. Pomembna je tudi oživitev številnih pozabljenih protagonistov, med katerimi so vodilni predstavljeni z zgoščenimi biografijami. Po tehnični plati je monografija praktično domišljena: manj pomembni podatki so v sprotnih opombah, v glavnem besedilu poudarjeni tisk olajša preglednost in omogoča hitro sprejemanje temeljnega sporočila. Tudi biografski podatki z letnicami rojstva in smrti so dragoceni. Knjigi so dodani obsežno kazalo, imensko kazalo in osrednja literatura. Posebno pomembno je bogato slikovno gradivo, tabele, diagrami in grafikoni pa ponujajo večjo preglednost podatkov.