STAznanost
Knjige

"Srce se mi trga od žalosti" : Vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno

Monografija obravnava vsakdanje življenje prebivalstva Bovškega med prvo svetovno vojno skozi različne faze. V prvem delu je obravnavano vsakdanje življenje prebivalstva v prvem letu vojne, prikazane so spremembe in vplivi, ki jih je vojna imela na ljudi. V osrednjem delu je raziskava usmerjena v vsakdanje življenje po sovražnosti med Italijo in Avstro-Ogrsko, ko je bilo bovško prebivalstvo soočeno z begunstvom. Poleg tega je del ljudi vojno doživljal živeč v neposrednem zaledju fronte, kjer je življenje potekalo po strogih vojaških pravilih. Zadnji del raziskave v monografiji je namenjen vsakdanjemu življenju na Bovškem v obdobju po oktobrski ofenzivi leta 1917 do konca prve svetovne vojne ter neposrednega povojnega časa - reševanju težav vračanja beguncev v domače kraje, skrbi za preživetje in povojne obnove.

Monografija odpira nov pogled na izkušnjo vsakdana bovškega civilnega prebivalstva v prvi svetovni vojni, ki do sedaj še ni bila temeljito raziskana. Delo prikaže kompleksnost situacij ljudi in posameznikov, ki so vojno doživljali v begunstvu in v neposrednem zaledju fronte. Prikazuje njihove različne strategije preživetja v vojni. Monografija pokaže, da je prva svetovna vojna kot totalna vojna na vseh področjih prizadela tudi civilno življenje - še posebno tistega prebivalstva, ki se ga je vojna vihra neposredno dotaknila.