STAznanost
Knjige

E-armagedon - družbene posledice večjih izpadov električne energije

V sodobni družbi nenehno narašča poraba električne energije, družba postaja vedno bolj odvisna od elektrike. Tako se zastavljajo vprašanja, koliko smo v sodobni družbi odporni na večje izpade električne energije in katere tipične posledice povzročijo večji izpadi električne energije. Avtorji v knjigi poskušajo odgovoriti na nekatera vprašanja v zvezi s tem.

Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem delu predstavlja ključne koncepte v povezavi z izpadi električne energije (izpadi, kaskadni izpadi, motnje, razpadi, nenormalno obratovalno stanje itn.). V drugem delu avtorji obravnavajo tipične čezsektorske posledice večjih izpadov električne energije in številne konkretne primere izpadov po svetu. V tretjem delu knjige pa preučijo primer Slovenije, pri čemer s številnimi intervjuji v številnih sektorjih in institucijah preverijo izkušnje z izpadi elektrike in pripravljenost na različne scenarije izpadov. V sklepnem delu ponudijo tudi številna priporočila, kako izboljšati robustnost in pripravljenost slovenske družbe na tem področju.