STAznanost
Knjige

Politika in moderna: idejnopolitični razvoj, delovanje in zareze v slovenski politiki od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne.

Monografija prikazuje idejnopolitične in socialnogospodarske prvine kulturnega boja med katoliško in liberalno stranjo od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne na Slovenskem.

Obenem predstavi doslej manj obravnavano delo sicer značilnih predstavnikov slovenske politike v moderni dobi - iz katoliškega tabora dr. Marka Natlačena, liberalnega dr. Jura Hrašovca, iz svobodomiselnega in marksističnega dr. Milana Jakliča in Vinka Möderndorferja, iz neodvisnega narodnodemokratičnega kroga pa dr. Dragotina Lončarja. Monografijo zaokroža pogled v troje zaznamujočih let v slovenskem političnem razvoju med svetovnima vojnama: leto 1919, prvo politično polno leto po izteku avstrijske dobe in nastanku jugoslovanske kraljevine, leto 1929, ki ga je zaznamovala uvedba diktature kralja Aleksandra Karađorđevića, in leto 1939, ko je politično dinamiko na Slovenskem začela spremljati senca novega svetovnega spopada. Politika in moderna prispeva k nadaljnjemu razumevanju ideoloških in političnih bojev na Slovenskem v moderni dobi.