STAznanost
Knjige

Indoevropski jeziki po kapljicah

Namen publikacije Indoevropski jeziki po kapljicah je dijakom in drugim radovednim bralcem na pregleden in zgoščen način podati osnovne informacije o indoevropski družini jezikov.

V 15 kratkih poglavjih je predstavljenih vseh 13 vej indoevropskih jezikov (anatolščina, toharščina, indoarijščina, iranščina, grščina, frigijščina, armenščina, albanščina, germanščina, keltščina, italščina, slovanščina in baltščina), fragmentarno izpričani indoevropski jeziki in rekonstruirani indoevropski prajezik sam, vsak razdelek pa je opremljen še z izbrano zanimivostjo in primerom besedila v kakem starem oz. starinskem indoevropskem jeziku posamezne predstavljene veje.