STAznanost
Knjige

Reinženiring nacionalno varnostnega sistema

Preobrazba katerega koli področja našega življenja in družbe je smer, v katerega nas vodijo čas, prostor, spremembe v tehnologiji, demografiji, okolju, pravu in še marsičem drugim. Nacionalno varnostni sistem je področje, ki v obsegu posamezne države zaseda izjemno pomembno mesto delovanja. Zaradi silnic okolja (širšega in ožjega) je sistem že v preteklosti bil pod drobnim očesom možnih in verjetnih sprememb, ki pa v današnjem času še vedno zbujajo mesto potreb po celovitejši in korenitejši preobrazbi.

Monografija, ki je pred vami bo tako manj kot bolj zahtevnejšemu bralcu predstavila pomembne okvire nacionalnega in mednarodnega varnostnega okolja ter upamo, zbudila željo za spremembe tam, kjer so in bodo potrebne. Celovitost besedila, neizogibnost pomena področja in jasnost usmeritev, ki jih pokrivajo strukturirana poglavja, dajejo smernice tistim, ki so in bodo odgovarjali za nacionalno varnost in nacionalno varnosti sistem. Naj bodo v izhodišče in resen razmislek s smeri preobrazbe.