STAznanost
Knjige

Mišljenje in brezno zgodovine - Od metafizike do tehnosfere

Razumevanje sodobne filozofije Žarka Paića ima v tem okviru posebno mesto. Paić razmišlja o možnosti nastopa prihajajoče filozofije, potem ko se njeno bistvo udejanji v triadi metafizike, kibernetike in transhumanizma.

Ni treba posebej omenjati, da gre za poskus tlakovanja poti razmišljanju, ki si po Heideggru in Deleuzu ne predstavlja več, da je prihodnost odprta za filozofijo in jo lahko zapolni pluralni niz t. i. filozofij tehnoznanosti, filma, kulture, vizualnosti ipd. Knjiga izbranih razprav Mišljenje in brezno zgodovine - od metafizike do tehnosfere vključuje sistematično teoretsko analizo temeljnega problema sodobnega časa, kako ubesediti svobodo kot možnost smisla človeka, saj pošastna moč omrežja tehnosfere nastopa kot imanentna transcendenca umetnega življenja, ki vse alternative temu spreminja v psevdoutopije in iluzorne akcije sveta življenja. Knjigo obogati tudi pogovor Deana Komela z Žarkom Paićem, tudi avtorjem treh pesniških zbirk.

Žarko Paić, profesor estetike na Univerzi v Zagrebu, je avtor številnih knjig s področja družbenih in humanističnih ved, kot so Slika brez sveta, Postčloveško stanje, Doba oligarhije, Tehnosfera I-V, Nihilizem in sodobnost.