STAznanost
Knjige

Javnozdravstveni izzivi demence

Tokratna večavtorska monografija znanstvenih prispevkov predstavlja logično nadaljevanje znanstvene monografije z naslovom Spremljanje demence v Sloveniji: Epidemiološki in drugi vidiki.

Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti. V publikaciji izpostavljamo aktualne javnozdravstvene izbrane teme - od novih ocen prevalence demence na nacionalni ravni in nove projekcije primerov demence med prebivalstvom Slovenije v prihodnje, značilnosti poznavanja demence med splošno javnostjo in dolgotrajne oskrbe oseb z demenco (od raziskovanja potreb do razvoja storitev), ekonomskega bremena demence v Sloveniji glede na rutinske podatkovne zbirke zdravstvenega varstva, dinamike nevropsihiatričnih simptomov pri osebah z demenco v povezavi s pandemijo in covidom-19, značilnosti dolgotrajnega covida-19/postcovidnega sindroma in kognitivnih motenj, duševnega zdravja neformalnih družinskih oskrbovalcev oseb z demenco med stresom in strategijami soočanja s stresom, duševnim zdravjem in intervencijami, bremena neformalnih oskrbovalcev oseb z demenco v času covida-19 do padcev pri starejših in vpliva pandemije covida-19.

Svetovna zdravstvena organizacija je demenco razglasila za javnozdravstveno prioriteto 21. stoletja že pred pojavom pandemije SARS- CoV-2/COVID 19, ki je najbolj prizadela prav starejšo populacijo. Demenca je bolezen, ki prizadene posameznika, njegove bližnje ter širšo družbo. Oseba z demenco je sčasoma vse bolj odvisna od pomoči drugih, tako demenca povečuje zdravstveno, ekonomsko, čustveno, psihično in telesno breme za obolelega in njegove skrbnike.