STAznanost
Knjige

Kongres po kongresu: ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa

Leta 2021 smo se spominjali 200-letnice Ljubljanskega kongresa. Ta dogodek osvetljuje zbornik Kongres po kongresu: ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa. V monografiji več domačih in mednarodno priznanih avtorjev obravnava dogajanje v Ljubljani v času kongresa, se torej osredotoča na ožje domače okolje in hkrati prinaša izjemno zanimiv opis širšega geopolitičnega in diplomatskega dogajanja v času post-napoleonske dobe.

Predstavitev tako lokalnega kot tudi širšega dogajanja v omenjenem času bralcu odpira širok spekter pogledov na izjemno kompleksno obdobje v slovenski oziroma evropski zgodovini. Medtem ko se lahko s širšim evropskim okvirom dogajanja seznanjamo tudi skozi svetovno literaturo diplomatske zgodovine, je vključevanje ljubljanskega družbenega miljeja v ta okvir vsekakor specifika te monografije, ki bo zanimiva ne le za domačo, temveč tudi za širšo strokovno publiko.

Zbornik je vsebinsko razdeljen na dva dela. Prvi v svoj fokus postavlja dogajanje v Ljubljani ter družbeno/družabni aspekt kongresa, ki je v majhno provincialno mesto v začetku leta 1821 privabil precejšnje število kronanih glav, diplomatov in politikov. Drugi del zbornika je politično/diplomatski, ki so ga v izjemno zanimivih člankih obravnavali predvsem tuji strokovnjaki. Rezultati slovenskega zgodovinopisja so tako soočeni z ocenami iz širšega evropskega prostora, oboje pa bo poznavanje dogajanja v Ljubljani še tesneje vpelo v evropski razvoj v 19. stoletju.

Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Avstrijskega kulturnega foruma in Mestne občine Ljubljana, v soizdajateljstvu Slovenske matice in ZRC SAZU, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa.