STAznanost
Knjige

Od ustanovitve mesta

Prevod obsega prvih 5 knjig Livijeve obsežne zgodovine Rima Ab urbe condita, ki je temeljni vir za poznavanje rimske zgodovine.

Ko se je Primož Simoniti lotil prevajanja Livija, je imel v mislih vse bolj bolečo belo liso slovenske prevodne literature s področja antičnega zgodovinopisja. Prva peterica knjig, ki jih je Simoniti uspel prevesti, vsebuje nemara najzanimivejši del Livijevega opusa. V njih je namreč zajeta mitična predzgodovina in prihod Trojancev v Italijo; ustanovitev Rima z Romulom in Remom; vladavino rimskih kraljev; prehod iz monarhije v republiko ter zgodovino republike vse do galskega vdora leta 390 pr. Kr., z imeni, pomembnimi tudi za kulturno in literarno zgodovino, kot so Brut, Horacij Kokles, Apij Klavdij, Koriolan in Cincinat. Simonitijev prevod je mojstrski, izdajo pa dopolnjuje še aparat - indeksi, komentarji, preglednice, zemljevidi in spremna beseda, torej pripomočki, ki besedilo odklenejo bralcem in s katerimi so opremljeni standardni prevodi v tujih jezikih. Natis prevoda je tudi dostojen poklon Slovenske matice njenemu nekdanjemu uglednemu predsedniku. Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republiko Slovenije.