STAznanost
Knjige

Hydrodynamic modelling of tidal range energy

V monografiji je opisan postopek za hidrodinamično modeliranje plimskih elektrarn. V luči podnebnih sprememb bodo imele plimske elektrarne pomembno vlogo pri prehodu na obnovljive vire energije in razogljičenje družbe.

Plimovanje namreč ni odvisno od vremenskih razmer in je popolnoma predvidljivo, z možnostjo natančnih napovedi več let v prihodnost. Glavna pomanjkljivost plimskih elektrarn je njihova omejenost na območja z intenzivnim plimovanjem, kot so atlantske obale Združenega Kraljestva, Francije in Kanade ter druge oceanske obale po svetu. Vloga hidrodinamičnih modelov pri načrtovanju hidroelektrarn je predvsem v razumevanje okolijskih vplivov in optimizaciji delovanja same elektrarne.

Tematsko je knjiga razdeljena v tri sklope. Prvi nudi širši vpogled v ozadje plimskih elektrarn ter preuči že objavljeno strokovno literaturo. V drugem sledi podroben opis teoretičnih osnov ter sama metodologija za numerično modeliranje z uporabo odprtokodne programske opreme Delft3D. Zadnji sklop zajemata študiji primera na katerih je bila metodologija preizkušena, ki obravnavata hidrodinamične vplive dveh predlaganih plimskih elektrarn v Združenem Kraljestvu in sicer pregrado preko estuarija reke Severn in umetno laguno v zalivu Swansea.