STAznanost
Knjige

Kvalitativno pedagoško raziskovanje

Uvodna ideja avtorjev je bila, da napišeta knjigo, ki bo zajela celotno kvalitativno raziskovanje, a kaj kmalu se je izkazalo, da je ena knjiga premalo.

Besedilo je tako uvod v proces kvalitativnega raziskovanja, od predstavitve nekaterih pojmov, teme, problema, namena, ciljev, oblikovanja raziskovalnih vprašanj, vključevanja sodelujočih do predstavitve nekaterih tehnik in pripomočkov, ki jih lahko uporabimo, da pridemo do podatkov.