STAznanost
Knjige

5. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo: Konferenčni zbornik

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je v sodelovanju s SRIP - Krožno gospodarstvo in Štajersko gospodarsko zbornico organizirala 5. mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 12. do 14. septembra 2022 v Grand hotelu Portorož.

TBMCE 2022 je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. Konferenčni program je vključeval okroglo mizo: Azija tovarna sveta, kaj pa EU?, 4 panelne diskusije, plenarno in 4 uvodna predavanja, ustna predavanja in predstavitve v obliki posterjev z naslednjih področij: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, krožni poslovni modeli, sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, procesi in tehnologije. Častni pokrovitelj dogodka je bil g. Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.