STAznanost
Knjige

Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji

V primeru znanstvene monografije Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji, avtorjev Andrej Starc, Raja Dahmane Gošnak, Branko Gabrovec gre za obsežno in zahtevno delo, v katerem so avtorji podrobno predstavili dejavnike spolnega zadovoljstva ter rezultate raziskave, v okviru katere so proučevali značilnosti spolnega zadovoljstva med prebivalci v Sloveniji. Analiza temelji na odgovorih, ki so jih je posredovali 6903 udeleženci raziskave z izpolnitvijo mednarodno validiranega vprašalnika.