STAznanost
Knjige

Zahodna sinologija in metode kitajske filozofije

Za razumevanje kitajske filozofije je treba poznati referenčne okvire, ki prevladujejo v kitajskih intelektualnih tradicijah. Vendar se kitajska filozofska besedila pogosto obravnavajo skozi prizmo zahodnih paradigem. Jana Rošker nas z analizo najpogostejših napačnih predstav, ki še vedno prevladujejo v branju kitajskih teoretskih tekstov, opozori na nevidne nevarnosti in nam predstavi nov, učinkovitejši način branja kitajske filozofije.

Avtorica poudarja, da različne kulture ustvarjajo različne referenčne okvire, in pojasnjuje, kaj se zgodi, če preučevanje kitajske filozofije omejimo na racionalno analizo, ki je glavna značilnost evropske intelektualne tradicije. Zanašamo se na nemogoče primerjave, ne moremo preseči predsodkov in ne pridemo do sporočila besedil. Vse to so posledice uporabe drugačne metodologije v procesu zaznavanja, razumevanja in razlaganja resničnosti.

Namesto da bi koncepte in kategorije iz zahodne sinologije prenašali na družbeno-kulturne kitajske kontekste, Rošker oblikuje novo metodologijo branja, razumevanja in razlaganja kitajske filozofije. Odpira nam oči za temeljne probleme zahodnih paradigem, spodbuja transkulturne pristope in nam omogoča, da se dokopljemo do bolj avtohtonega razumevanja kitajske filozofije.