STAznanost
Knjige

Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

V publikaciji besedilu, ki predstavi strukturo NES, načine organiziranja in uveljavljanja institucionalnih sprememb, sledijo poglavja, ki popisujejo raznolike aktivnosti na začrtanih področjih, analizirajo stanje stvari in reflektirajo spremembe.

V poglavju o delu na področju poklicnega napredovanja žensk je prikazan pomen sistematičnega zbiranja podatkov. V poglavju o spolu v raziskovanju in publiciranju je predstavljen pomen spola pri analizi podatkov o financiranju raziskovanja in analizi bibliometričnih kazalcev znanstvenih objav. V posebnem poglavju je govora o pomenu uvajanja perspektive in dimenzije spola v celotnem študijskem procesu. V poglavju o spolno občutljivem jeziku je pod drobnogled vzet proces normalizacije spolne občutljivosti jezika na naši fakulteti. V poglavju o spolnem nadlegovanju pa je poseben poudarek dan pomenu sistemske obravnave spolnega in drugih oblik nadlegovanja in nasilja v akademskem prostoru. Med refleksijami, dobrimi praksami pa najdemo vec refleksij in pobud s strani zaposlenih in študentk.