STAznanost
Knjige

Zgodovina Španije

Pregled zgodovine Španije od prazgodovinskih kultur do drugega desetletja 21. stoletja je namenjen najširšemu krogu bralcev, saj ima uvodoma obsežno zgodovinsko kronologijo, ki bralcu olajšuje časovno orientacijo, trije avtorji, vsi ugledni strokovnjaki za področja, ki jih obravnavajo, pa v preglednih poglavjih predstavljajo posamezna obdobja španske zgodovine tako s političnega kot socialnega, gospodarskega in kulturnega zornega kota.

Sintetičnega pregleda španske zgodovine v slovenskem jeziku doslej še nismo imeli, zato se zdi posebej pomembno, da je knjiga napisana uravnoteženo in posebej opozarja tudi na notranje razlike v Španiji, med drugim posebnosti v razvoju Katalonije, Baskije in Galicije. Posebna pozornost je namenjena tudi zgodovini 20. stoletja, španski državljanski vojni, Francovemu režimu in političnemu razvoju po Francu. Knjiga uživa v Španiji ugled ene najboljših sintez španske zgodovine in je doživela več ponatisov.