STAznanost
Knjige

Poreklo človeka in spolni izbor

Knjiga Poreklo človeka in spolni izbor avtorja Charlesa Darwina je temeljno delo sodobne zahodne misli.

Charles Darwin (1809-1882), eden največjih naravoslovcev vseh časov, je razvil in predstavil evolucijsko teorijo, ki temelji na predpostavki, da so se vsa živa bitja razvila iz skupnega prednika. Na osnovi svojih opažanj in poskusov je dognal tudi glavni mehanizem evolucije: to je naravni izbor, s katerim postajajo iz generacije v generacijo pogostejše tiste dedne lastnosti organizmov, ki jim dajejo večjo možnost za preživetje in razmnoževanje.

Darwin je bil prvi, ki je sistematično podal razlago raznolikosti življenja na Zemlji brez posredovanja nadnaravne sile. Njegovo teorijo so kasneje razširili in dopolnili z novimi odkritji; danes teorija evolucije tvori enega od temeljev sodobne biologije in vse bolj tudi drugih ved o človeku ter živih bitjih, saj njene zakonitosti pospešeno aplicirajo na vsa ključna področja človekovega življenja.

Darwinovo razmišljanje in raziskave temeljijo na obsežnem terenskem delu (opisanem v knjigi Dnevnik potovanj), s katerim je postavil gradnike za svojo temeljno knjigo O nastanku vrst (1859). Kasneje jo je nadgradil še z monumentalnim delom Poreklo človeka (1871, dopolnjena izdaja 1874), ki pomeni vrh njegovega raziskovanja in predstavlja Darwinovo življenjsko delo. Z njo je svojo evolucijsko teorijo razširil na človeka, pokazal na njegov izvor, ga umestil v verigo živih bitij ter razširil svojo tezo o spremenljivosti živih bitij, s čimer je kronal svojo argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju in nespremenljivosti vrst.

Slovenski prevod knjige Poreklo človeka je izšel ob 150-letnici dopolnjene izdaje iz leta 1874.