STAznanost
Knjige

The Roman conquest beyond Aquileia (II-I centuries BC)

V knjigi devetnajst avtorjev iz štirih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije) predstavlja zgodovinske, epigrafske in arheološke dokaze o prisotnosti rimske vojske in o sledovih spopadov na območju Caput Adriae ter na vzhodni obali Jadrana.

Večina prispevkov je posvečena severnemu Jadranu in njegovemu zaledju v 2. in 1. stoletju pr. Kr. Topografija prvega leta histrske vojne (178-177 pr. Kr.) je analizirana s pomočjo zgodovinskih virov. Arheološki dokazi o zgodnji rimski vojaški prisotnosti so obravnavani v več poglavjih: o vojaških taborih Koromačnik in Mala Gročanica, o začetkih Tergesta na hribu Sv. Justa, o spopadih z avtohtonim prebivalstvom in o epigrafskih sledeh rimske vojske. Ostanki zgodnjerimskih taborov ponujajo nov vpogled tudi v pokrajino srednje Dalmacije. Rimska ofenzivna politika na južnem Jadranu, ob Jonskem morju in v notranjosti Balkana je analizirana na podlagi pisnih virov.