STAznanost
Knjige

Mladi podjetniki. Etnografije političnega, ekonomskega in moralnega subjekta

Knjiga je zbirka antropoloških raziskav in etnografskih opisov mladih kot subjektov sodobnega kapitalizma. Zanimanje mladih za podjetništvo in usmerjanje mladih v podjetništvo sta obravnavana kot družbena pojava s političnimi, ekonomskimi in moralnimi implikacijami.

Avtorji preučujejo podjetništvo mladih na primeru Slovenije, vendar pri tem vključujejo širši pogled ter primere iz Španije, Brazilije in ZDA. Poglavja knjige prinašajo vpoglede v antropološke študije mladih, antropološke konceptualizacije podjetništva, diskurze o mladih podjetnikih v politikah Evropske unije, raznolikost podjetniških podvigov in podjetniškega izobraževanja v Sloveniji ter avtoetnografijo mlade antropologinje v svetu zagonskih podjetij.