STAznanost
Knjige

Vzgoja kot čudovito tveganje

Gert J.J. Biesta je verjetno najpomembnejši sodobni teoretik vzgoje in izobraževanja. Njegovo delo temelji na dialogu s kontinentalno filozofijo, zlasti z deli Hannah Arendt, Emmanuela Levinasa, Michela Foucaulta, Zigmunta Baumana in Jacquesa Rancierja. Pri tem se Biesta ne opira toliko na dane odgovore kot na vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, namreč na vprašanje, kaj pomeni biti človek in živeti človeško življenje.

Vzgoja in izobraževanje sta okolje, v katerega med odraščanjem pridejo otroci, in s tem neizogibno prevzema odgovornost za človeškost sveta, pa tudi za radikalno odprtost do tega, kaj pomeni biti človek. Če se je tradicionalna edukacija ukvarjala z vprašanjem, kako proizvesti človeka, ki bi ustrezal vnaprej opredeljenemu idealu človeka, mora sodobna edukacija prevzeti odgovornost za enkratno subjektivnost vsakega učenca.

Cilja vzgoje in izobraževanja zato nista samo socializacija in kvalifikacija, se pravi vključevanje otroka v družbo in njegova priprava za bodočo vlogo v svetu dela, temveč tudi subjektifikacija oziroma emancipacija. S te perspektive se šolanje ne kaže samo kot prenašanje znanja ter norm in vrednot, temveč poseben pomen dobijo koncepti, kot so subjekt, prekinitev, srečanje in dogodek. Gert Biesta je vodilni kritik "učenjenja" šole, ki koncept poučevanja izrinja iz šolskega prostora in v ospredje postavlja koncept učenja, pa tudi prepričljiv vodnik po terenu edukacije v obdobju, ko zahteve ekonomije in mednarodne primerjalne raziskave znanja ponujajo dominantne odgovore na vprašanje, kaj je dobra edukacija.

Gert Biesta je avtor vrste monografskih publikacij, med njimi World-centred education (2021), Obstinate education: Reconnecting school and society (2019), The rediscovery of teaching (2017), Good Education in an Age of Measurement (2011), Beyond Learning (2006).