STAznanost
Knjige

Iz socializma v periferni kapitalizem

Monografija prinaša analizo razvoja slovenskega gospodarstva v zadnjih štirih desetletjih in njegovo integracijo v evropski gospodarski prostor po razpadu Jugoslavije. Avtorica raziskuje, kako sta slovenska osamosvojitev in sprememba gospodarske paradigme vplivali na razvoj temeljnih institucionalnih aranžmajev slovenskega gospodarstva, mednarodnih integracij in državnih makroekonomskih politik.

Obdobje nastanka in razvoja slovenske države ter njena postopna evropeizacija sta v središču razprave, avtorico pa so zanimali zlasti učinki razvojnih procesov na makroekonomske strukture, politične odločitve in sposobnost upravljanja z gospodarskimi in finančnimi krizami.

Perspektiva, skozi katero so ti procesi prikazani, izhaja iz aktualnega vprašanja o vlogi in vplivu gospodarskih kriz, zlasti javnega dolga, na delovanje politične sfere, gospodarskih akterjev in makroekonomske zmožnosti države. Razvoj slovenske države je predstavljen tudi z vidika dolžniških kriz, s katerima se je naše gospodarstvo soočalo v času jugoslovanske krize (80. leta prejšnjega stoletja) ter ob krizi evroobmočja (po letu 2008).
Monografija sledi načelom družboslovja, ki medsebojno povezuje uvide socioloških, politoloških, ekonomskih in zgodovinskih študij, ter pomeni prvo poglobljeno, sistematično in multidisciplinarno analizo razvoja slovenske države skozi prizmo gospodarstva. Prinaša svež in izviren pogled na procese osamosvajanja države in njenega razvoja v okviru evropskih integracij. Knjiga se ozre v polpreteklo zgodovino, da bi lahko bolje razumela izzive, s katerimi se soočamo tudi danes, in ponuja smernice za ukrepanje v aktualni dolžniški krizi.

Ana Podvršič je univerzitetna diplomirana francistka in sociologinja kulture ter magistra razvojnih študij; leta 2018 je doktorirala iz sociologije in ekonomskih ved na Univerzi v Ljubljani in Univerzi Sorbonne Paris 13 - Villetaneuse. Danes je postdoktorska štipendistka Marie Curie na Univerzi v Gradcu. Področja njenih raziskav so mednarodna politična ekonomija, postsocialistične tranzicije in evropske integracije. Leta 2020 je prejela priznanje Slovenskega sociološkega društva za znanstveno delo na področju sociologije.