STAznanost
Knjige

English for Specific Purposes: Selected Readings from the Field of English for Criminal Justice and Security

Znanstvena monografija se ukvarjajo s področjem jezika stroke varstvoslovja, in je sestavljena z dveh delov, in sicer v prvem, ki je nekoliko bolj teoretično zasnovan, se osredinja na jezikovne koncepte, jezikovno uvajanje, jezik stroke in angleški jezik kot jezik stroke ter "linguo franco", razvoj terminologije in položaj terminologije varstvoslovja.

V drugem delu, ki je zasnovan aplikativno, se osredinja na jezikovne vire in slovarja jezika stroke varstvoslovja, oriše tudi portala Fran in Slovarji.si ter predstavi referenčne slovarje s področja varnosti, policije, prava in vojske. V drugem delu najdemo tudi oris Angleško-slovenskega slovarja krajšav s področja varstvoslovja in Angleško-slovenskega slovarja kolokacij s področja varstvoslovja ter pretres jezikovne norme in oris forenzične lingvistike.