STAznanost
Knjige

Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo

Priročnik je namenjen različnim poklicnim profilom strokovnjakov (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, terapevtom ipd.), ki se pri delu srečujejo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Predstavlja inovativne didaktične pristope, ki uporabljajo pozitivne učinke glasbenih dejavnosti na uravnavanje čustev in vedenja.

V uvodnem delu so opredeljene čustvene in vedenjske težave, čemur sledi pregled njihovega izraza skozi različna razvojna obdobja. Nato so predstavljene raziskave o učinkih glasbe na otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Obsežno poglavje je namenjeno glasbeni terapiji in njeni uporabni vrednosti pri delu z otroki/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter poglavje o glasbenodidaktičnih igrah. Poglavitni del priročnika je praktični prikaz glasbenih dejavnosti, temelječih na elementih glasbene terapije in na glasbenodidaktičnih igrah s sledenjem cilja na afektivnem in socialno-moralnem področju posameznikovega razvoja. Praktični del priročnika je s posameznimi prilagoditvami prenosljiv tudi na področja dela z drugimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa lahko z njim popestrimo delo pri pouku glasbe v osnovnih šolah in v glasbenih šolah.