STAznanost
Knjige

Pogledi na izobraževanje in razvoj pedagoških kadrov

Znanstvena monografija z naslovom "Pogledi na izobraževanje in razvoj pedagoških kadrov" je delo avtorjev različnih strokovnih in znanstvenih področij, ki prihajajo iz širšega mednarodnega prostora.

Publikacijo sestavlja 38 izvirnih znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo različne vidike izobraževanja in usposabljanja pedagoških kadrov ter izpostavljajo nekatere pomembne izzive na tem področju. Izpostavljeni so posamezni vidiki, kot so sodobni didaktični in pedagoški pristopi, digitalna transformacija vzgoje in izobraževanja, inkluzivnost, izobraževalne politike, kurikulum, vodenje, osebni in profesionalni razvoj učiteljev. Monografija izpostavlja nekatera pomembna vprašanja, ki se lahko odrazijo tudi v spremembah na sistemski ravni.