STAznanost
Knjige

Optika

V knjigi Optika avtorici obravnavata svetlobo in različne optične pojave, od najpreprostejših, kakršna sta odboj in lom, do zahtevnejših, kot na primer dvolomnost in sipanje svetlobe.

Knjiga je bogato opremljena s slikovnim gradivom, vključno s številnimi fotografijami, ki nazorno prikazujejo primere iz vsakodnevnega življenja. Kot učbenik je knjiga namenjena predvsem študentom tretjega letnika univerzitetnega študija fizike, jo pa priporočamo v branje vsakomur, ki ga zanimajo optični pojavi ali si želi osvežiti ali poglobiti znanje o svetlobi.

Knjiga se začne s kratkim zgodovinskim pregledom odkritij, povezanih s svetlobo, ki mu sledi poglavje o geometrijski optiki. Nato preide na področje valovne optike, v sklopu katere so obširno opisani pojavi, kot so odboj, lom, uklon, interferenca in koherenca. Sledi opis interakcije svetlobe s snovjo. V posebnem dokaj obširnem poglavju je podan opis optično anizotropnih snovi in z njimi povezane optične dvolomnosti. Sledi obravnava sipanja svetlobe, na koncu pa knjiga preide na področje kvantne optike, v okviru katere je na kratko predstavljeno delovanje laserjev.