STAznanost
Knjige

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru: Znanstvena monografija o ustanovitvi

V znanstveni monografiji utemeljujejo vse razloge, ki so botrovali k nastanku druge medicinske fakultete v Sloveniji. MF UM je v svojem 16 letnem delovanju izobrazila okoli 1000 zdravnikov in s tem je bistveno pomagala zmanjšati vrzeli v pomanjkanju zdravstvenega kadra v Sloveniji, saj primerjalni podatki o številu zdravnikov na 100.000 prebivalcev Slovenijo še vedno uvrščajo v spodnjo tretjino med evropskimi državami.

Razvoj fakultete je posledično pripomogel k razvoju celotnega zdravstva v SV Sloveniji, nastanek MF UM je bil prav tako predpogoj za razvoj Splošne bolnišnice Maribor v Univerzitetni klinični center Maribor. V monografiji prikazujejo razvoj raziskovalnega in publicističnega dela, ki se je pospešeno razvil zlasti v zadnjih 15 letih, sočasno z razvojem fakultete. Znanstvena monografija ne prikazuje le nastanek MF UM, ampak tudi nakaže nadaljnji razvoj MF UM v smislu dveh novih programov: Dentalna medicina in Farmacija. Prvi program je akreditiran in se je začel izvajati oktobra 2021, farmacija pa predvidoma oktobra 2022.