STAznanost
Knjige

Poučevanje za prihodnost v predšolski vzgoji

Temeljno področje monografije je poučevanje in učenje otrok v predšolski vzgoji. Mednarodna monografija vključuje prispevke avtorjev iz treh držav, ki osvetljujejo različne perspektive sodobnega poučevanja in učenja, značilne za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Izhodišče za nastanek monografije je sodelovanje raziskovalcev različnih univerz v projektu Erasmus+ Algolittle, ki so v okviru projekta raziskovali pomembne sodobne koncepte poučevanja v predšolski vzgoji, kot je kako razvijati algoritmično mišljenje pri predšolskih otrocih, kako poučevati algoritmično mišljenje študente predšolske vzgoje in kakšen je pomen tovrstnih kognitivnih veščin za znanje v prihodnosti. Monografija sicer presega okvir projekta, saj vključuje nova znanstvena spoznanja vezana na implementacijo različnih najsodobnejših konceptov pri učenju in poučevanju predšolskih otrok, kot so izvršilne funkcije, algoritmično mišljenje, ustvarjalnost, problemsko mišljenje, integracija poučevanja različnih področij, poučevanje na daljavo, specifične pedagoške prakse ter s tem predstavlja široko paleto tem, ki so pomembne za razvoj učenja in poučevanja v predšolski vzgoji že sedaj in v prihodnosti.