STAznanost
Knjige

Psihoanalitične študije

Psihoanalitične študije predstavljajo zbirko v slovenščino prevedenih in izbranih del Sándorja Ferenczija, nastalih v času najtesnejšega sodelovanja in prijateljevanja s Sigmundom Freudom.

V zbirko so bila vključena po mnenju prevajalca pomembnejša in zanimivejša avtorjeva dela, ki bralcu nazorno prikažejo edinstvenost tega med slovenskimi bralci še nepoznanega avtorja. Posebnost v zbirko zajetih del je med drugimi tudi ta, da istočasno predstavljajo pomembno teoretično dopolnilo spisov Sigmunda Freuda, obenem pa tudi prikaz njihove klinične aplikacije v takratno psihoterapevtsko prakso. Med drugimi so v zbirko zajeta vsa Ferenczijeva predavanja na mednarodnih psihoanalitičnih kongresih iz omenjenega obdobja, kar daje zbirki še posebno vrednost. Psihoanalitične študije Sándorja Ferenczija so torej pomemben doprinos k dosedanji slovenski psihoanalitični literaturi, predvsem pa dopolnilo ter nadgradnja doslej v slovenščino prevedenih spisov Sigmunda Freuda, za razumevanje katerih so Ferenczijeva dela tako rekoč nepogrešljiva. Zbirka nedvomno predstavlja obvezno literaturo pri poglobljenem študiju psihoanalize in tudi drugih psihoterapevtskih modalitet, koristno branje je lahko tudi za študente in strokovnjake s področja psihologije, psihiatrije, filozofije in nekaterih drugih humanističnih znanosti, morda pa bo potešila vedoželjnost tudi tistih, ki jih preprosto zanima zakulisje vsakdana psihoanalitika iz začetka prejšnjega stoletja.