STAznanost
Knjige

Gospodarstvo s poslanstvom

Svetovno priznana ekonomistka in intelektualka Mariana Mazzucato, pri nas znana po odmevni knjigi Podjetniška država, v svojem novem delu Gospodarstvo s poslanstvom sodobni kapitalizem postavi na zatožno klop.

Skozi kritičen premislek o preoblikovanju gospodarske politike razvije idejo o rekonstrukciji ekonomskega sistema, v katerem bi se država in gospodarstvo povezovala na bolj plodovit način. Ključna iztočnica, na kateri gradi avtorica, je sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, ki ne bi prineslo le skupnega tveganja obeh vpletenih strani, temveč tudi pravičnejšo porazdelitev zaslužka in nagrad.

V iskanju navdiha za rešitev omenjenih globalnih tegob Mariana Mazzucato ubere drzno in nepredvidljivo pot, saj zagovarja razmišljanje izven danih okvirjev in uporabo znanja na način, ki je tako radikalen in inovativen, kot je bil pred dobrega pol stoletja pristanek na Luni. S pomočjo analize zmotnih prepričanj in podajanja predlogov, ki bi nam pomagali uresničiti najbolj ambiciozne in tvegane ekonomske cilje, avtorica zavzeto zagovarja misel, da država ne bi smela le popravljati tržnih napak, temveč bi morala spreminjati vladna orodja in aktivno sooblikovati trg in gospodarstvo, s čimer bi zgradila bolj vključevalno in trajnostno družbo.

Uspelo nam je priti na Luno. Nam ne more uspeti predrugačiti kapitalistične ureditve in tako izboljšati življenja vsakega od nas?