STAznanost
Knjige

Identitete na presečišču kriz

Monografija Identitete na presečišču kriz je rezultat dela programske skupine Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije. Članice in člani skupine se raziskovalno ukvarjamo z različnimi temami, ki pa jih v najbolj osnovnem skupnem imenovalcu povezuje vprašanje (ne)stabilnosti identitet in avtonomije v nacionalnodržavnem kontekstu ter njuno soočenje s procesi v globalnem okolju.

Raziskovalno delo zajema pet tematskih sklopov, pri čemer je v ospredju zanimanje za intersekcijsko učinkovanje teh področij: avtonomija in identitete, migracije, intimnost, religija in kultura. Omenjena področja so tudi tematski okviri, ki jih najdete v pričujoči monografiji, čeprav smo jo vsebinsko razdelili v štiri sklope: uvodno besedilo umešča razpravo o identitetah v sodobnem svetu v razmerje med nacionalno državo in procesi (de)globalizacije. Naslednji sklop se ukvarja z večinskimi, kolektivnimi identitetami - nacionalno in evropsko -, tretji sklop pa z manjšinskimi identitetami; najprej v političnem, pravnem in sociološkem kontekstu človekovih pravic in politik enakosti, v zadnjem sklopu pa še specifično v kontekstu kulture in kulturnih reprezentacij.